Koistart.be

Alles van koi vissen

De body van een Koi

Met de vorm van het lichaam bedoel ik dat de koi als een torpedo gevormd moet zijn. Veel mensen kijken naar de vorm van het lichaam van boven af gezien. Het is bij kleine koi echter ook van groot belang om de koi via de zijkant te bekijken. Ook dan moet het lichaam namelijk vanaf de kop naar de staart als een torpedo vloeiend verlopen. Benieuwd naar mooie japanse koi vissen? Let men hier niet op dan kan men als de koi groter wordt een hangbuik of juist zeer lage dunne koi in de vijver zwemmen hebben.

De vorm van je Koi vis

Met de vorm van de kop bedoel ik dat de kop niet te lang mag zijn, maar ook weer niet te kort of gedrongen. De mond van de koi mag niet scheef zijn en de kieuwen mogen niet te lang doorlopen of op het uiteinde open staan.

Stand van de ogen

De stand van de ogen is een van de belangrijkste delen die men in acht moet nemen bij het selecteren. De ogen moeten hoog in het hoofd staan waardoor men de indruk krijgt dat de koi je aankijkt. Dit is bij grotere vissen vaak bepalend voor de uitdrukking. Een koi waarvan het lijkt alsof hij je aankijkt doet je iets zonder dat je in de gaten hebt waarom dit eigenlijk zo is.

Vormgeving van alle vinnen en de grootte ervan

Met de vormgeving van de vinnen wordt bedoeld dat de vinnen proportioneel groot zijn. Indien met name de borstvinnen klein zijn raakt de vis al snel uit balans. Met uit balans bedoel ik dat als de vis groter wordt het leeuwendeel van de borstvinnen onder zijn buik verdwijnen. Je ziet dan alleen nog maar enkele stompjes van vinnen onder de vis vandaan komen. Hierdoor is de bodyshape van de vis in zijn geheel verstoort. Ook de staart moet groot zijn. In het kort gezegt met een koi met goede vinnen als het ware zwevend in het water liggen.

Stand van de vinnen van een koi karper

Stand van de vinnen: Hiermee wordt bedoeld dat de vinnen goed op het lichaam staan. Vooral de rugvin speelt hierbij een belangrijke rol. Indien deze te ver naar achter geplaatst is krijgt men al snel de indruk dat de koi langwerpig gevormd is. Indien hij echter te ver naar voren staat lijkt het alsof de vis gedrongen is. De rugvin moet beginnen op de plaats waarde borstvinnen als zijn uitstaan eindigen.

Helderheid van de huid en de vinnen

De helderheid van de huid en de vinnen is zeer belangrijk voor de huidkwaliteit. Indien deze dof, grijs of vleeskleurig is kan men niet verwachten dat de koi op latere leeftijd een optimale huidkwaliteit aan de dag zal leggen. Let er op dat de witte gedeelten helder glanzend zijn en ook de vinnen moeten doorzichtig wit kleuren.

Onverstoorde schublijn

Met een onverstoorde schublijn wordt bedoeld dat de schubben in een lijn achter elkaar liggen. Dit betekent dat er geen dubbele of over elkaar liggende schubben aanwezig mogen zijn. Het is belangrijk om hier vooral op te letten bij de donkere kleurdelen van de vissen. In witte en gele delen vallen deze namelijk meer op als in bijvoorbeeld rode en zwarte delen.

Zwembalans van de vis

Als men een kleine koi uitzoekt is het van groot belang om hem alleen in een bak te zien zwemmen. Indien de koi ook maar enigszins wagelend zwemt kan men deze beter laten waar hij is.

Diepte van de koikleur

Met de diepte van de kleur bedoel ik dat de pigmentatie van de vis optimaal moet zijn. Vooral in het hart van de schubben is dit van belang. Indien een kleur van binnen naar buiten vervaagt kan dit betekenen dat veel van de oorspronkelijke kleur verloren kan gaan. Bij de beoordeling van zwart op een Sanke is het van het hoogste belang dat het aanwezige zwart inktzwart is en haast metallic aandoet. Bij Heesch koi zie je de mooiste kleuren in op de website vol met koi producten!

Onderhuidse potentiële koikleurontwikkelingen

Onderhuidse potentiële kleurontwikkelingen bepalen uiteindelijk de koi die men koopt. Let bij de aankoop erop dat de koi die men koopt niet te veel onderhuidse zwart heeft. Men kan een mooi kleine sanke kopen wat na één à twee jaar meer op een mislukte showa gaat lijken. Kijk naar de ontwikkeling van de vis en neem dit met de koop mee in u beslissing. Denk er altijd aan dat de patronen niet in verhouding meegroeien met de rest van de vis. Een koi kan zeer mooi getekend zijn als kleine vis maar in de regel is deze tekening nog maar in beperkte mate en vorm aanwezig als de koi uitgroeit.

Waterkwaliteit

Vooraleer u de nieuwe vissen uitzet, dient u eerst en vooral na te gaan of uw vijver wel klaar is om nieuwe bewoners te ontvangen. Meet daarom eerst de waterkwaliteit op nitriet, ammoniak, ph, gh, kh, parasitaire en bacteriële aandoeningen. Het spreekt voorzich dat er veel problemen voorkomen kunnen worden wanneer de vissen in optimale omstandigheden uitgezet worden.

Uitzetten

Wanneer u thuiskomt, legt u de zak met de vissen 20 minuten liefst in de shaduw op het vijverwater. Maak vervolgens de zak open en laat de helft van water weglopen. Vang dit water wel op en laat het niet in de vijver lopen. Het kan altijd dat in dit water ziektes zitten en die wil u natuurlijk niet in uw vijver. Vul de zak dan weer voor de helft aan met water uit uw eigen vijver en laat de vissen zo acllimatiseren. Na een vijftal minuten kan u de vissen voorzichtig in de vijver vrijlaten. Probeer ook nu weer zo weinig mogelijk water uit de plastic zak in de vijver te laten lopen.

Quarantainebak

Een nog betere en veilige manier om vissen uit te zetten in uw vijver is met een zogeheten quarantainebak te werken. De nieuwe vissen moeten dan 3 tot 4 weken in deze quarantainebak blijven zodat er geen ziektes in de vijver gebracht worden. Het water in de quarantainebak wordt dan geleidelijk aan door water uit de vijver vervangen zodat de vissen kunnnen wennen aan het vijverwater en de daarin levende micro-organismen. Ook kunnen op deze manier de koi beter gecontroleerd en indien nodig behandeld worden.

Het duurt zeker vijf jaar voordat mannetjeskarpers geslachtsrijp zijn. Vrouwtjes produceren een jaar eerder al eitjes. Het seksueel volwassen worden van de vrouwtjes omvat een aantal stadia waarvan het belangrijkste zo’n jaar voordat de eerste eiafzetting plaatsvindt: de eierstokken ontwikkelen zich. Zo’n twee weken voordat het paringsfeest begint zijn de eieren rijp. Aan de paringsuitslag (witte puistjes) op de kop van de mannetjes kunnen we zien da ook zij er klaar voor zijn.

Deze uitslag lijkt erg veel op witte stip. Er worden dan ook veel paringsrijpe mannetjes ten onrechte mat malachietgroen behandeld. Het is bekend dat dit medicijn de ontwikkeling van sperma afremt of zelfs geheel stopt. Het feest wordt daardoor afgeblazen. Door goed te kijken kunt u dit voorkomen. Het verschil tussen witte stip en paringuitslag is te zien aan waar de puistjes zich op de kop bevinden. Witte stip verspreidt zich over de gehele kop en zelfs de ogen en de kieuwen. Paringuitslag komt enkel alleen op de kop voor en nooit op de kieuwen en de ogen.

Watertemperatuur en daglengte zijn de aanzetting tot de paring. Alhoewel ook de paring van karpers hormonen een grote rol spelen worden deze pas losgelaten wanneer het ‘s ochtends vroeg genoeg licht wordt en de watertemperatuur zo’n 20 graden heeft bereikt. De gevoeligheid voor de trickers is gelegen in de pijnappelklier.

De definitieve aanzet wordt gevormd door een kleine verandering van de watertemperatuur of – kwaliteit zoals zich voordoet tijdens een stevige onweersbui. De mannetjes beginnen achter de vrouwtjes te jagen en tegen hun flank te schuren. De vrouwtjes laten de eieren los in het water waar ze door de mannetjes worden bevrucht. Mannetjes die niet meedoen aan de paring zullen direct een aanval inzetten op de eieren. Dit feest kan zeker twee dagen duren en daarna is voor de karpers over. Het enige wat ze verder met hun nakomelingen nog wel is doen is ze opeten maar voor de opvoeding zult u moeten zorgen.

Veiligheid voor alles.
Tot hiertoe heb ik de natuurlijke gang van zaken beschreven. Als u zelf gekweekte koi wilt zien opgroeien dan zal u de natuur een stevig handje moeten helpen. Eerste vereiste is een goede waterbehandeling in de vijver en op de kraamafdeling. Met het laatste bedoel ik een flinke vijver waarin de jongelingen kunnen opgroeien. Ook een quarantainebak kan hier goede diensten bewijzen. Zorg wel voor goede filtering en beluchting. Wanneer u de paringsuitslag bij de mannetjes ontdekt moet afzeltmateriaal in de vijver gedaan worden. In de handel zijn speciale afzetborstels verkrijgbaar. U moet nu ook voor goed voer gaan zorgen. Watervlooien en arthemia zijn het beste maar ook speciaal samengesteld droogvoer kan gebruikt worden. Ook eigeel wordt wel gebruikt maar dit vervuilt het water ernstig.

Zorg ervoor dat de paring veilig kan plaatsvinden. Die gaat namelijk met nogal wat geweld gepaard. De karpers kunnen elkaar bijvoorbeeld over de vijverrrand duwen (waterniveau dus wat verlagen) of tegen scherpe voorwerpen aan dwingen. Maar deze mogen eigenlijk nooit in een koivijver voorkomen. Dat het ultieme moment is bereikt merkt u vanzelf. Het opjagen van de vrouwtjes gaat met zoveel gespetter en geplons gepaard dat het u niet zal ontgaan. Zijn ze eenmaal uitgepaard dan moet het afzetmateriaal overgebracht worden naar de kraamkamer. Bedenk hierbij dat ieder vrouwtje wel tienduizend eitjes loslaat en dat u die niet allemaal tot volwaardige koi kunt laten uitgroeien. Maak u dus niet druk over de eitjes die worden opgegeten of die nog los in de vijver drijven. In elk geval zal ongeveer 30% van de eieren onbevrucht blijven.

Afhankelijk van de watertemperatuur zullen de eieren binnen de 4 tot 6 dagen uitkomen. De visjes zullen de eerste uren nog teren op het overgebleven voer uit de eizak. Wanneer ze deze loslaten zwemmen ze naar het wateroppervlak. Door lucht te happen vullen ze op dat moment hun zwemblaas. U kunt beginnen met voeren. Wanneer u voldoende koivoer geeft zullen de visjes ongeveer 1 mm per dag groeien dus na tien dagen al zo’n centimeter groot zijn. Let wel op want onder het broedsel bevinden zich altijd een aantal rotzakken. Ze zijn te herkennen omdat ze aanzienlijk sneller groeien. Ze eten hun broertjes en zusjes op. De keuze is aan u. U kunt ze apart zetten of ze hun gang laten gaan. Het zijn in ieder geval de sterkste visjes en u kunt niet alles laten opgroeien. Wel veroorzaken ze stress en dat kan weer ziekten to gevolg hebben.

Verwijderen of niet
In japan beginnen ze al heel vroeg met het uitselecteren van de visjes die mogen opgroeien tot volwaardige koi en mogelijke prijswinnaars. De kennis die nodig is voor deze vroege selectie hebben wij in europa niet en u zult dus gaandeweg moeten selecteren. Ook hier is kijken en op uw gevoel afgaan het beste. Allereerst kunt u alle vissen met afwijkingen verwijderen. Kromme ruggetjes, ontbrekende kieuwdeksels of vervormde kopjes zijn allemaal tekenen die erop wijzen dat het met het desbetreffende visje nooit wat zal worden. Haal die er dus uit.
Wanneer de koi eenmaal wat groter zijn kunt u gaan selecteren op kleur. Alle visjes met een gewone karperkleur kunt u het best wegdoen. Het zijn ma-goi en voor de hobby waardeloze vissen. De vissen die nu overblijven kunt u gaan beoordelen.